Information till kunder och leverantörer

Information till kunder och leverantörer

Den 20:e november byter vi på Toveks mail-leverantör.

Vi kommer behålla våra e-postadresser i formatet förnamn.efternamn@toveksbil.se utåt men toveksbil.se kommer peka mot en annan mail-server.
Detta medför att samtliga sparade Toveksbil.se-mailadresser i Er adressbok samt ”listan komplettera automatisk” (historik) fr.o.m. den 21 november inte kommer att kunna användas.

För att lösa detta så måste ni ta bort Toveksbil.se adresser som ligger sparade i er e-posts kontaktbok/kontakthistorik och sedan manuellt skriva om dessa. Detta kan tidigast göras den 21 november.

Under denna övergångsperiod så ber vi er kunder/leverantörer att ha överseende med att vissa mail kanske inte kommer fram till oss.

Får ni tillbaka ett mail där det står ”Olevererbart:: rubrik” eller att svarstiden på erat mail tar längre tid än vad det brukar så vänligen ta kontakt med personen ni mailat.