Info till kunder samt leverantörer

Den 20:e november byter vi på Toveks mail-leverantör. Vi kommer behålla formatet förnamn.efternamn@toveksbil.se utvändigt men toveksbil.se kommer peka mot en annan mail-server.

Detta medför att samtliga sparade Toveksbil.se-mailadresser i eran adressbok samt ”listan komplettera automatisk” fr.o.m den 21 november inte kommer att kunna ta emot mail.

För att lösa detta så måste ni ta bort Toveksbil.se adresser som ligger sparade i eran mail och sedan manuellt skriva om dessa. Detta kan tidigast göras den 21 november.

Under denna övergångsperiod så ber vi er kunder/leverantörer att ha överseende med att vissa mail kanske inte kommer fram till oss.

Får ni tillbaka ett mail där det står ”
Olevererbart:: rubrik” eller att svarstiden på erat mail tar längre tid än vad det brukar så vänligen ta kontakt med personen ni mailat. Alternativt ta kontakt med Haris på våran IT-avdelning, på nummer 0510-68864.