Yrkeskompetensbevis Scania - Toveks Lastbilar

Yrkeskompetensbevis via Scania

Yrkeskompetensbevis är en lagstadgad utbildning som yrkesförare behöver genomgå. Denna utbildning på totalt 35 timmar ska genomföras under en femårsperiod. Scania erbjuder samtliga delkurser som krävs för yrkeskompetensbeviset.

Varför välja YKB via Scania?

  • Våra erfarna instruktörer tar hand om utbildningen
  • Instruktörerna kan hålla utbildningen oavsett märke som föraren kör, men de har även gedigen Scaniakunskap
  • Utbildningen hålls i Scanialokaler
  • Vi erbjuder även företagsförlagda utbildningar
  • Materialet är framtaget av Scania. Materialet ses över med jämna mellanrum för att uppfylla exempelvis de senaste lagarna och den senaste tekniken
  • I de fall då praktisk körning ingår så görs den antingen på kundens fordon eller på ett modernt fordon från Scania

Anmälan och övriga frågor sker till:
Fredric Strahl Bursell, fredric.strahl.bursell@scania.com

Om utbildningen

Utbildningen består av fem delkurser där teori och praktik kombineras. De praktiska momenten sker med Scanias utbildningsfordon och genomförs hos oss.

Delkurs 1/B – Bränsleeffektiv och trafiksäker körning
Den här dagen går att få som teoretisk eller praktisk.
I den praktiska varianten ingår körning för att bland annat kunna optimera bränsleförbrukningen. Genomgång av säkerhetsanordningar och hur man minskar slitaget på fordonet är ytterligare punkter i utbildningen.

Delkurs 2/C – Godstransporter
Den här utbildningen fokuserar på lastsäkring. I det ingår bland annat lagar och regler, bruttoviktsberäkningar och olika lastsäkringsmetoder.

Delkurs 3/A – Lagar och föreskrifter
Utöver den teoretiska delen på kursen så tillhandahåller vi även färdskrivare i teorirummet. Detta för att föraren ska kunna bekanta sig på den varianten som sitter i just dennes bil.

Delkurs 4/D – Arbetsrisker och hälsa
Utbildningen fokuserar på vikten av fysisk och psykisk förmåga. Även områden som sömn, stress, alkohol, droger och arbetsrisker gås igenom.

Delkurs 5/E – Nödsituationer och företagsimage
I delkurs 5 går vi igenom olika risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor. Vi går även igenom L-ABC/hjärt- och lungräddning samt hur man ska göra när man kommer till en olycksplats.

För mer information eller anmälan till kurserna kontakta:
Fredric Strahl Bursell
010-7066113
070-3761854
fredric.strahl.bursell@scania.com