Gregor Toveks Bil

Om oss

Om oss

Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 760 anställda inom koncernen och omsätter ca 4,2 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.

Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke – Toveks Bil.

Toveks Personbilar AB -Verksamhet inom service och försäljning av personbilar och lätta transportbilar i Ed, Falköping, Lidköping, Mariestad, Skara, Skee, Skövde, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla & Vara.

Toveks Bil i Syd AB -Verksamhet inom service och försäljning av personbilar och lätta trans­portbilar i Borås, Falkenberg, Kinna, Lund, Ulricehamn & Varberg.

Toveks Lastbilar AB – är återförsäljare för Scania och erbjuder försäljning av tunga lastbilar samt service av lastbilar, bussar och motorer. Företaget bedriver verksamhet i Falköping, Lidköping, Mariestad, Skövde, Trollhättan, Uddevalla, Vara & Åmål.

Vision

Vår vision är Hela vägen. Det innebär att vi vill vara en komplett partner i allt som rör våra kunders bilägande och att vara kundens bästa val i hela kedjan. Det innebär också ett ställn­ingstagande från vår sida. Det ska vara enkelt att ha med Toveks Bil att göra och naturligt att komma till oss med allt som rör bilen.

Lär känns oss mer via filmen nedan!

Här finns Toveks Bil

Kvalité Toveks bil

Kvalitet

Vi arbetar efter ett formellt kvalitetssystem som uppfyller kraven för 1509001:2015. Inom Toveks Bil certifieras vi här genom vår generalagent Svenska Volkswagen AB:s årliga partnerrevisioner. Vi genomför också oanmälda stickprovskontroller på våra verkstads-och servicearbeten. Detta för att säkerställa en så hög kvalité som möjligt. Avseende våra processer utför vi också regelbundna internrevisioner.

I vår strävan att ständigt utvecklas arbetar vi aktivt med att få in våra kunders synpunkter, bland annat genom kundundersökningar. Vi analyserar sedan det resultat som vi får och utarbetar handlingsplaner på svaga punkter. Vi noterar dessutom alla kundsynpunkter, positiva som negativa, och analyserar dem i syfte att kunna bemöta kunderna ännu lite bättre nästa gång. Även här söker vi efter systematiska brister och utarbetar handlingsplaner för att komma tillrätta med dessa.

Du som kund kan även lämna feedback till oss via hemsidan. Vi är oerhört tacksamma för all input vi kan få och lovar att göra allt vi kan för att utveckla oss mot världens bästa bilfirma – Hela vägen.

Klicka här för att lämna feedback till oss.

Miljö

Miljöfrågor är viktiga för oss – både vad gäller de bilar vi saluför och våra interna processer. Vi har redan idag ett stort utbud av miljöbilar och den nu pågående elektrifieringen sker i en enorm takt. Våra varumärken genomgår just nu en omvälvande omställningsprocess och vår allt övergripande strategi är att vara världsledande inom hållbar mobilitet 2025.

Vi tänker också på miljön såväl i våra val av leverantörer och inköp som i våra processer. Vår bransch har naturligt en stor miljöpåverkan och vår strävan är att genom ett medvetet val av rätt produkter och en hög grad av återanvändning/återvinning minska denna. Vi jobbar också aktivt på att minska vår energiförbrukning och se över vår kemikalieanvändning. Inom dessa områden bedriver vi ett antal projekt.

Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. I vår policy för personuppgiftsbehandling kan du läsa mer.

Vi vill göra rätt

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst – när ska visselblåsning användas?

Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext.

Genom tjänsten kan vi garantera din anonymitet genom hela ärendets hantering. Din rätt till anonymitet är skyddad enligt lag och du kan inte drabbas av några repressalier för att du lämnat ett visselblåsarärende. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Du har om du så önskar rätt att visselblåsa genom att begära ett fysiskt möte eller ett telefonsamtal. Du använder då samma tjänst och uttrycker där din önskan.

När ska inte visselblåsning användas?

Visselblåsning är inte ett verktyg för att hantera missnöje, åsiktsyttringar, konventionella avvikelser eller verkstadsreklamationer. Då ska alltid konventionella kanaler användas.

Och en länk till tjänsten: https://report.whistleb.com/sv/toveksbil