Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

 

Toveks Bil är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi samlar in direkt från dig och behandling sker enligt gällande lagstiftning.

 

Toveks Bil är också personuppgiftsbiträde åt Volkswagen Group Sverige AB vilket innebär att vi förvaltar vissa uppgifter som samlats in av våra varumärken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra och Volkswagen Transportbilar. Vårt åtagande i det avseendet regleras genom ett biträdesavtal mellan oss och Volkswagen Group Sverige AB.

 • Laglighet, öppenhet och ändamålsbegränsning
  Varje personuppgiftsbehandling som vi utför skall ha en dokumenterad, laglig grund enligt de kriterier som anges i GDPR-lagstiftningen. Vi skall vara öppna mot dig som kund med hur vi behandlar dina uppgifter. Vi skall vara tydliga med i vilket syfte vi samlar in uppgifter från dig och vad vi skall ha dem till. Vi har inte rätt att använda uppgifterna i ett annat syfte än det vi uppgett. Du äger dina uppgifter. Vi lånar dem för att kunna bistå dig som kund på bästa sätt.
 • Uppgiftsminimering
  Vi skall inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt eller för ett obestämt framtida behov.
 • Riktighet
  Vi skall vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de uppgifter vi har är riktiga och att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas. Om du som kund ser att vi har felaktiga uppgifter om dig är du välkommen att kontakta oss så rättar vi till det.
 • Lagringsminimering
  När uppgifterna inte längre behövs skall de raderas eller avidentifieras. För alla våra personuppgiftsbehandlingar så har vi fastlagda rutiner och tidsfrister för gallring.
 • Integritet och sekretess
  Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Det innebär bland annat att vi styr att endast de personer som behöver uppgiften får del av den.  Vår personal har fått signera ett sekretessavtal som gör att du kan känna dig trygg med att vi inte sprider dina uppgifter på annat sätt än det som anges i denna policy. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 • Ansvar
  Som personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde åt våra varumärken åvilar oss ett stort ansvar. För att säkerställa uppfyllande av våra åtaganden har vi system för registrering av våra behandlingar och samtliga registreringar genomgår en årlig revision av vårt dataskyddsombud.

SAMS
SAMS är vårt CRM-system och det system där vi skapar offerter och ordrar. När du frågar på en offert sparar vi namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, mejladress och adress för att kunna återkoppla till dig och för att kunna ge ett korrekt erbjudande.

 

Säljaren har också möjlighet att lägga till en fritext som hör till affären och som hjälper oss att uppfylla dina önskemål på bästa sätt. Ett exempel kan vara när du planerar att byta bil eller om du har särskilda önskemål.

 

För att kunna ge dig ett pris på ditt inbyte sparar vi även registreringsnummer på din tänkta inbytesbil.

 

Vid ordertecknande noterar vi också ditt val av försäkringsbolag och hur du finansierar din bil.

 

Utöver att hantera din order kan de uppgifter som lagras i SAMS användas för riktad information, inbjudan till events, marknadsföring och erbjudanden i tryckt och digital form från Toveks Bil samt våra varumärken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat samt Volkswagen Transportbilar.  Informationen som skickas ut skall vara relevant information gällande bilar, tjänster och events kopplade till ditt nuvarande bilinnehav. Du har möjlighet att avböja detta genom att kontakta oss via kontaktformuläret längst ned på denna sida.

 

Systemet driftas av Volkswagen Group Sverige AB och alla kopplingar från SAMS till andra system, gallringsrutiner m.m. regleras genom ett biträdesavtal mellan oss och Volkswagen Group Sverige AB.

 

Dina personuppgifter lagras under tiden vi har ett kundförhållande och 12 månader efter avslutat kundförhållande. Om du anger dina personuppgifter i ett offertförfarande sparar vi dina uppgifter i 3 månader innan de gallras.

BAM och VISMA
Vid ordertecknande förs de uppgifter som är nödvändiga för att fakturera din bil över från SAMS till vårt säljadministrativa system BAM. Vid fakturering förs även uppgifterna in i vårt affärssystem VISMA för att uppfylla våra åtaganden enligt bokföringslagen. Gallring sker därmed efter åtta år (7 år + innevarande).

Knockout Webbyrå
Om du använder funktionen ’Vill du skapa en bevakning?’ på vår hemsida under Sök bilar i lager så sparar vi din epostadress och ditt sökurval under ett års tid – eller tills du väljer att avsluta din bevakning. Efter ett år gallras uppgifterna per automatik. Funktionen används för att per automatik meddela dig när vi får in en bil i lager som matchar ditt sökurval.

 

Systemet driftas av vår webbyrå Knockout webbyrå. Den mejladress du använder används inte i några andra syften och kan inte läsas av oss. Den lagras endast på Knockout’s servrar. Lagringen regleras genom ett biträdesavtal mellan oss och Knockout Webbyrå.

Automaster
Automaster är vårt verksamhetssystem där vi skapar arbetsordrar och reservdelsordrar samt fakturerar.  När du gör ett köp hos oss eller om du använder tjänsten ’Boka service’ på vår hemsida så lagrar vi ditt namn, din adress, din mejladress och ditt telefonnummer för att kunna ta kontakt med dig. Om ditt köp/ärende gäller arbete på en specifik bil så sparar vi även registreringsnummer, mätarställning och din kundanmärkning (vad du meddelat oss att du vill ha hjälp med). Detta gör vi för att kunna serva eller reparera din bil enligt tillverkarens anvisningar.

 

Om du har en enskild firma eller företräder en juridisk person och vill att vi skall fakturera dig så lagrar vi även din firmas organisationsnummer. Om du vill ha kredit hos oss har vi som policy att alltid göra en kreditprövning. Du får skriftligen samtycka till detta. Efter samtycke så loggar vi vår bedömning av din kreditvärdighet i systemet.  Detta loggas med en kreditlimit samt en motivering till denna.

 

Utöver att hantera din order används dina lagrade uppgifter för att ge dig ett erbjudande om att delta i en kundundersökning i kvalitetsförbättrande syfte. Denna sker online och den datalagring som sker av dina svar regleras i de villkor du godkänner när/om du fyller i kundundersökningen.

 

Systemet driftas av Bitsdata och alla kopplingar från Automaster till andra system, gallringsrutiner m.m. regleras genom ett biträdesavtal mellan oss och Bitsdata.

 

Vi sparar arbetsordrar och reservdelsordrar i fysisk form alternativt i elektroniskt arkiv max tre år. I systemet sparar vi kunduppgifter under vårt kundförhållande. Om det inte finns någon affärstransaktion på den aktuella kunden under de senaste åtta åren anses kundförhållandet ha upphört. Därmed sker gallring i systemet per automatik åtta år efter senaste affärstransaktion.

CABAS
Om du råkar ut för en skada på din bil använder vi ett system som heter CABAS för att registrera ditt ärende och reglera din skada mot ditt försäkringsbolag. Detta system är branschgemensamt och används bland annat av skadeverkstäder, försäkringsbolag, lackerare och bildemonterare. Försäkringsbolagen kräver att registreringen i detta system skall ske på ett visst sätt för att du skall få ut ersättning för din skada. Vi agerar personuppgiftsbiträde åt ditt försäkringsbolag och assisterar dem med att lagra ditt namn, din adress, din mejladress och ditt telefonnummer i systemet för att kunna ta kontakt. Därutöver lagrar vi din bils registreringsnummer, mätarställning, beskrivning av skadehändelse, bild på skadan, ditt försäkringsbolag och skadenummer.

 

Systemet driftas av Consulting och alla kopplingar från CABAS till andra system, gallringsrutiner m.m. regleras genom ett biträdesavtal mellan oss och Consulting. Gallring sker efter åtta år (7 år + innevarande).

CITK däckhotell
Om du förvarar hjul på något av våra däckhotell lagrar vi ditt namn, din mejladress, samt eventuell övrig kontaktinformation som du uppgett (t.ex. telefonnummer) samt information om de hjul som vi har förvarade. Vi använder uppgifterna för att hålla reda på vårt däcklager, för att kunna planera hjulskiften på ett effektivt sätt och för att kunna återkoppla till dig med erbjudanden på nya däck om dina däck är dåliga.

 

När du inte längre är kund på däckhotellet raderas dina uppgifter.

 

Systemet driftas av CITK och deras lagring av dina uppgifter regleras genom ett biträdesavtal mellan oss och CITK. Inga kopplingar finns från CITK till annan extern part.

VISMA och Palette

I vårt redovisningssystem VISMA och vårt system för skannade leverantörsfakturor Palette sparar vi följande uppgifter om dig som kund: Namn, personnummer, bankuppgifter, momsregistreringsnummer. Vi sparar givetvis även inkommande och utgående fakturor i sju år i enlighet med bokföringslagen. Dessa system är behörighetsstyrda hos oss.

 

Systemet driftas av Bitsdata och gallringsrutiner regleras enligt ett biträdesavtal mellan oss och Bitsdata.

Alla former av mejl som du skickar till oss sparas hos mottagaren, och kan även komma att vidarebefordras internt för att du skall få rätt hjälp med ditt ärende. Samma sak gäller om du använder ett kontaktformulär via vår webbsida. I fallet med formuläret skapas ett mejl som går till rätt mottagare hos oss.


Vår policy är att varje medarbetare har rätt att spara mail, men också att radera dem så snart ärendet är avklarat.  Våra medarbetare är informerade om att personuppgifter i mail skall rensas ut när de inte längre behövs, dock finns ingen bortre tidsgräns för hur länge man får spara mail.


Jobbansökningar raderas efter tillsatt tjänst om vi inte ber dig om att få spara dem.


Vi sprider inte känsliga uppgifter till andra personer än de som behöver informationen för att hjälpa dig med ditt ärende. Detta är reglerat genom vår interna personuppgiftspolicy.


Om du är angelägen om att ditt mail inte sprids inom vår organisation ber vi dig vara extra tydlig med detta för att underlätta för oss att uppfylla ditt önskemål.


Informationen lagras på en server hos Bitsdata. Lagringen regleras genom ett biträdesavtal mellan oss och Bitsdata.

Virta

Virta är den laddplattform som hanterar vår publika laddning inom Toveks Bil. När du registrerar dig kommer vi att lagra de uppgifter du anger vid registreringen, däribland Förnamn, Efternamn, Mobilnummer, E-post, Adress och eventuellt företagsnamn. När du kopplar ditt betalkort till tjänsten sparar vi även dina kortuppgifter för att kunna hantera betalningar. Dessa uppgifter vidareförmedlas till Virtas finska moderbolag Liikenevirta Oy, som i sin tur hanterar betalningen. Toveks Bil har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Liikenevirta Oy som reglerar denna databehandling.

 

Du kan själv genom Virtas ’Min sida’ ta bort eller ändra uppgifter. De kommer då även att tas bort/ändras hos Liikenevirta Oy. Vill du ha hjälp med detta ber vi dig kontakta oss via formuläret nedan ’Personuppgiftshantering hos Toveks Bil’.

 

När du laddar bilar med ditt laddkonto, uppstår en laddhistorik, som kan ses av Toveks Bils administratörer av laddtjänsten, samt Liikenevirta Oy. I den historiken innefattas plats (Vilken laddpunkt) och tidpunkt för laddning samt tillfällen för påfyllning av ditt konto.

 

Om du istället vill vara anonym vid laddning hos oss rekommenderar vi istället betalalternativet One Time Payment, d.v.s. engångsbetalning via kreditkort. I det fallet kan inte Toveks Bil identifiera dig som kund och personuppgiftsansvaret ligger helt på Liikenevirta Oy.

 

Vårt huvudsyfte med registreringen som kund är att kunna erbjuda dig bästa möjliga pris samt service vid laddning på Toveks Bils anläggningar. Toveks Bil och Liikenevirta Oy kan använda de kontaktuppgifter som du anger för att skicka information samt erbjudanden/marknadsföring relaterat till laddning av elbilar.

 

Vid registrering som laddkund behöver vi ditt samtycke för ovanstående behandling, detta lämnar du när du registrerar dig som kund på https://toveksbil.register.virtaglobal.com/register. Den information och historik vi lagrar om dig som laddkund kan endast begäras ut av dig själv. Lättast gör du detta genom att logga in med dina personliga loginuppgifter på ’Min sida’ på Virtas webbplats eller i Virtaappen. Om du kontaktar oss på Toveks Bil i detta ärende kommer vi begära att du legitimerar dig med giltig legitimation. Om det inte finns någon affärstransaktion på sju år kommer dina uppgifter att gallras från systemet. Vill du avsluta ditt konto innan dess och radera dina uppgifter kontaktar du oss genom formuläret nedan.

Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på webbsidan eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen.

 

Vi tar ofta bilder och i vissa fall filmsekvenser vid de events som vi anordnar. Dessa kan komma att publiceras på vår hemsida och/eller våra kanaler i sociala medier utan samtycke från alla som syns på bilden. Om du vill delta vid ett event men inte vill bli fotograferad ber vi dig meddela detta i samband med anmälan eller vid eventet så skall vi respektera ditt önskemål.

 

Vår tanke när vi väljer att publicera en bild är att den skall fylla ett syfte och inte skall upplevas kränkande eller utpekande för någon individ eller grupp. Om du trots detta anser att vi gjort en publicering av en bild eller ett inlägg som identifierar dig personligen och som du inte känner dig bekväm med så vill vi att du meddelar oss via formuläret nedan så tar vi bort bilden såväl externt som internt skyndsamt.

 

Vi kan komma att publicera bilder på vår webbsida, på Instagram eller på företagets sidor på Facebook.

Toveks Bil har utsett ett dataskyddsombud för att bevaka våra personuppgiftsbehandlingar. Dataskyddsombudets uppgifter är att:

 • Internrevidera våra rutiner för personuppgiftsbehandling en gång per år.
 • Administrera vår förteckning över personuppgiftsbehandlingar samt biträdesavtal
 • Hålla företagsledningen uppdaterad på status på våra behandlingar.
 • Anmäler dataskyddsincidenter till tillsynsmyndighet i enlighet med GDPR-lagstiftningen.

 • Du har givetvis rätt att lämna de uppgifter du vill. Du är i din fulla rätt att avböja att lämna uppgifter som du inte känner dig bekväm med att lämna. Tänk dock på att vissa val kan begränsa vår förmåga att hjälpa dig på bästa sätt. Vi frågar inte om uppgifter om vi inte behöver dem.
 • Du har rätt att bli informerad om de personuppgiftsbehandlingar som vi utför.
 • Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi lagrar om dig, och portera ut dem. Denna rätt kan du utöva kostnadsfritt en gång per år. Om du vill få reda på vilka uppgifter vi lagrar om dig, använder du nedanstående formulär.
 • Du har rätt att få fel korrigerade om du meddelar oss dessa via nedanstående formulär.
 • Du har i vissa fall rätt att bli glömd (få raderat alla uppgifter), om inte annan lagstiftning eller avtal finns som begränsar dina rättigheter. Exempel på situationer när du inte har rätt att bli glömd är om du har ett bindande avtal med oss eller om annan lagstiftning kräver att vi skall lagra vissa uppgifter. Skicka din begäran via nedanstående formulär så sker en prövning i det enskilda fallet.

Cookies

På vår webbplats använder cookies för att ge dig den mest relevanta upplevelsen på vår webbplats. Till exempel för att anpassa innehåll och annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera webbtrafiken. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och analyserar vad du gör på webbplatsen. Vi använder olika typer av cookies som du kan läsa mer om nedan.

Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. De säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen. Dessa cookies lagrar ingen information som identifierar dig som person.

 

Tabellen nedan listar de nödvändiga cookies som används på hemsidan.

CookieVaraktighetBeskrivning
ARRAffinitysessionARRaffinity-cookien ställs in av Azure app service och gör det möjligt för tjänsten att välja rätt instans som upprättats av en användare för att leverera efterföljande förfrågningar från denna användare.
ARRAffinitySameSitesessionDenna cookie ställs in av Windows Azure cloud, och används för att säkerställa att förfrågningar om besökarsidor dirigeras till samma server i valfri surfsession.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
gdpr5 minutesAvgör om besökaren har accepterat rutan för samtycke för cookies. Detta säkerställer att rutan för samtycke för cookies inte kommer att visas igen vid återinträde.
sessionIdsessionDenna cookie, från Microsoft, används av webbplatsen för att lagra användarens sessions-ID och skickas med varje begäran till ASP.NET-applikationen.
TiPMix1 hourThe TiPMix cookie is set by Azure to determine which web server the users must be directed to.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
x-ms-routing-name1 hourAzure sets this cookie for routing production traffic by specifying the production slot.

Analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla in och rapportera information om hur den används. Dessa cookies hjälper till att ge information om mätvärden för antalet besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla, etc.

 

Tabellen nedan listar de analys cookies som används på hemsidan.

CookieVaraktighetBeskrivning
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_UA-109942327-11 minuteA variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
_gcl_au3 monthsProvided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
APID1 year
Denna cookie är inställd av Yahoo för att lagra information om hur användare beter sig på flera webbplatser så att relevanta annonser kan visas för dem.
callback5 minutesSamlar information om besökarnas beteende.
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
demdex5 months 27 daysDemdex-cookien, som ställs in under domänen demdex.net, används av Adobe Audience Manager för att hjälpa till att identifiera en unik besökare över domäner.
SEUNCY1 yearDenna cookie används för att registrera ett unikt ID för att identifiera besökarens enhet vid återbesök till webbplatsen.
uid2 monthsThis is a Google UserID cookie that tracks users across various website segments.
UserID13 monthsDenna cookie är inställd av ADITION Technologies AG, som ett unikt och anonymt ID för besökaren på webbplatsen, för att identifiera unika användare över flera sessioner.
uu1 yearAdScale använder denna cookie för att rikta annonser genom att registrera användarens rörelser över webbplatser.

Cookies för marknadsföring används för att ge besökarna relevanta annonser och marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökare över webbplatser och samlar in information för att kunna visa anpassade och engagerande annonser.

 

Tabellen nedan listar de marknadsförings cookies som används på hemsidan.

CookieVaraktighetBeskrivning
_cc_aud8 months 26 daysCookien ställs in av crwdcntrl.net för att samla in statistisk data så som antalet besök, genomsnittlig tid som spenderats på webbplatsen och vilka sidor som har laddats, för riktad annonsering.
_cc_ccsessionThe cookie is set by crwdcntrl.net to collect statistical data such as the number of visits, average time spent on site, and what pages have been loaded, for targeted advertising.
_cc_dc8 months 26 daysThe cookie is set by crwdcntrl.net to collect statistical data such as the number of visits, average time spent on site, and what pages have been loaded, for targeted advertising.
_cc_id8 months 26 daysCookien ställs in av crwdcntrl.net för att samla statistisk data så som antalet besök, genomsnittlig tid som spenderats på webbplatsen och vilka sidor som har laddats, för riktad annonsering.
_fbp3 monthsThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
_kuid_5 months 27 daysCookien, satt av Krux Digital, registrerar ett unikt ID som identifierar en återkommande användares enhet. ID:t används för riktade annonser.
ab1 yearÄgs av agkn, denna cookie används för retargeting- och reklamändamål.
AFFICHE_W1 year 1 month 1 dayDenna cookie ägs av Weborama Software för mål- och reklamändamål. De hjälper till att spåra besökaren och visa relevanta annonser för dem.
anj3 months
AppNexus ställer in anj-cookien som innehåller data som anger huruvida ett cookie-ID är synkroniserat med partners.
APIDTS1 dayEn Yahoo-cookie som används för att rikta in sig på relevant innehåll och annonser på Yahoo-plattformen.
B1 yearDenna cookie används av Yahoo för att anonymt lagra data relaterad till användarens besök, såsom antalet besök, genomsnittlig tid som spenderats på webbplatsen och vilka sidor som har laddats. Dessa data hjälper till att anpassa webbplatsens innehåll för att förbättra användarupplevelsen.
bkdc5 months 27 daysBluekai använder denna cookie för att bygga en anonym användarprofil med data så som användarens onlinebeteende och intressen.
bkpa5 months 27 daysSet av Bluekai, denna cookie lagrar anonymiserad data om användarnas webbanvändning i en samlad form för att bygga en profil för riktad annonsering.
bku5 months 27 daysBluekai använder denna cookie för att bygga en anonym användarprofil med data så som användarens onlinebeteende och intressen.
car5 minutesUsed to present the visitor with relevant content advertisement.
cf5 minutesAnvänds för att presentera relevant innehållsreklam för besökaren.
cip5 minutesPresenterar relevant innehåll och reklam för användaren, och underlättar budgivning i realtid för annonsörer.
CMID1 yearCasale Media sets this cookie to collect information on user behavior, for targeted advertising.
CMPRO3 monthsCMPRO cookie is set by CasaleMedia for anonymous user tracking, and for targeted advertising.
CMPS3 monthsCMPS cookie is set by CasaleMedia for anonymous user tracking based on user's website visits, for displaying targeted ads.
CMRUM31 yearCMRUM3 cookie is set by CasaleMedia for anonymous user tracking based on user's website visits, for displaying targeted ads.
CMST1 dayCasale Media använder denna cookie för att samla in information om användarbeteende, för riktad reklam.
cnac5 minutesAnvänds för att presentera relevant innehållsmarknadsföring för besökaren.
dpm5 months 27 daysDpm-cookien, som ställs in under Demdex-domänen, tilldelar ett unikt ID till varje besökande användare, vilket gör det möjligt för tredjeparts annonsörer att rikta in sig på dessa användare med relevanta annonser.
EE4 monthseXelate sets this cookie to store information like number of user visits, average time spent on the website, and the pages that have been loaded, for targeted advertising.
fr3 monthsFacebook ställer in denna cookie för att visa relevanta annonser för användare genom att spåra användarbeteende på webben, på webbplatser som har Facebook-pixel eller Facebook social plugin.
id55 minutesAnvänds för att presentera relevant innehållsreklam för besökaren.
IDE1 year 24 daysGoogle DoubleClick IDE-cookies används för att lagra information om hur användaren använder webbplatsen för att presentera relevanta annonser i enlighet med användarprofilen.
IDSYNC1 yearDenna cookie är inställd av Yahoo för att lagra information om hur användare beter sig på flera webbplatser så att relevanta annonser kan visas för dem.
KRTBCOOKIE_3911 monthDenna cookie, satt av PubMatic, används för att skapa en profil av användarintressen och för att visa relevanta annonser.
PUBMDCID3 monthsPubMatic sätter denna cookie för att lagra ett ID som används för att visa annonser i användarens webbläsare.
TapAd_3WAY_SYNCS2 monthsTapAd sets this cookie for data synchronization with advertising networks.
TapAd_DID2 monthsTapAd använder denna cookie för att erbjuda personligt innehåll, funktioner för sociala medier och trafikanalys för dess retargeting av onlineannonsering.
TapAd_TS2 monthsTapAd använder denna cookie för att spåra användare på olika enheter för att möjliggöra riktad annonsering.
TDCPM1 yearTDCPM-cookien ställs in av Cloudflare-tjänsten för att lagra ett unikt ID som identifierar en återkommande användares enhet som sedan används för riktad annonsering.
TDID1 yearTDID-cookien ställs in av Cloudflare-tjänsten för att lagra ett unikt ID som identifierar en återkommande användares enhet som sedan används för riktad reklam.
test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
tluid3 monthsDenna cookie sätts av leverantören AdRoll för att identifiera och visa besökaren relevanta annonser genom att samla in användardata från flera webbplatser.
tu1 yearAdScale sets this cookie to target ads by registering the user's movements across websites.
tuuid3 monthsThe tuuid cookie, set by BidSwitch, stores an unique ID to determine what adverts the users have seen if they have visited any of the advertiser's websites. The information is used to decide when and how often users will see a certain banner.
tuuid_lu3 monthsThis cookie, set by BidSwitch, stores a unique ID to determine what adverts the users have seen while visiting an advertiser's website. This information is then used to understand when and how often users will see a certain banner.
ud4 monthseXelate sets this cookie to store information like number of user visits, average time spent on the website, and the pages that have been loaded for targeted advertising.
um3 monthsSet by AddThis for registering the user's sharing of content through social media.
umeh3 monthsThis cookie is set by Improve Digital to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisements based on the visitor's preferences.
uuid1 year 27 daysMediaMath använder denna cookie för att undvika att samma annonser visas upprepade gånger och för relevant marknadsföring.
uuid23 monthsUuid2-cookien ställs in av AppNexus och registrerar information som hjälper till att skilja mellan enheter och webbläsare. Den här informationen används för att välja ut annonser som levereras av plattformen och för att bedöma annonsens prestanda och dess attributbetalning.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
wfivefivec1 year 1 monthThis cookie, set by DataXu, tracks the advertisement report which helps to improve the marketing activity.
YSCsessionYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.

Funktionella cookies hjälper till att utföra vissa funktioner som att dela innehållet på webbplatsen på sociala medieplattformar, samla in feedback, och andra tredjepartsfunktioner.

 

Tabellen nedan listar de funktionella cookies som används på hemsidan.

CookieVaraktighetBeskrivning
__cf_bm30 minutesDenna cookie, från Cloudflare, används för att stödja Cloudflare Bot Management.
bcookie2 yearsLinkedIn ställer in denna cookie från LinkedIns delningsknappar och annonstaggar för att känna igen webbläsar-ID.
bscookie2 yearsLinkedIn använder denna cookie för att lagra utförda åtgärder på webbplatsen.
langsessionLinkedIn ställer in denna cookie för att komma ihåg en användares språkinställning.
lidc1 dayLinkedIn ställer in lidc-cookien för att underlätta valet av datacenter.
PugT1 monthPubMatic använder denna cookie för att kontrollera när cookies har uppdaterats i webbläsaren för att begränsa antalet anrop till serverns cookie-butik.
UserMatchHistory1 monthLinkedIn använder denna cookie för synkronisering av LinkedIn Ads ID.

Prestandacookies används för att förstå och analysera webbplatsens nyckelprestandaindex, vilket hjälper till att leverera en bättre användarupplevelse för besökarna. De hjälper oss att ta reda på vilka sidor som är mest respektive minst populära. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte veta när du besökt vår webbplats och kan inte övervaka dess prestanda.

Tabellen nedan listar de prestanda cookies som används på hemsidan.

CookieVaraktighetBeskrivning
SERVERID10 minutesDenna cookie kommer från Slideshares HAProxy load balancer och används för att tilldela besökaren en specifik server.

Cookies i den här kategorin analyseras fortfarande och har ännu inte klassificerats i en kategori.

 

Tabellen nedan listar de övriga cookies som används på hemsidan.

CookieVaraktighetBeskrivning
A31 yearNo description available. Domain: .yahoo.com
AnalyticsSyncHistory1 monthNo description available. Domain: .linkedin.com
arcki215 daysNo description available. Domain: .audrte.com
C1 monthNo description available. Domain: .adform.net
cache01 yearNo description available. Domain: cm.adsafety.net
cct1 yearNo description available. Domain: .adscale.de
CM1 dayNo description available. Domain: .adform.net
CM1414 daysNo description available. Domain: .adform.net
imbox1 monthNo description available. Domain: toveksbil.se
imboxStats20 minutesNo description available. Domain: toveksbil.se
imboxuid12 hoursNo description available. Domain: triggers-v3.imbox.io
li_gc2 yearsNo description available. Domain: .linkedin.com
matchadform1 monthNo description available. Domain: .w55c.net
s_vi_fgvcx3Ewx7Cx7Frqx7Cx3Ex7Cyfu2 yearsNo description available. Domain: .omtrdc.net
s_vi_zx7Bjx7Fx22x7Fix22x7Cx7Ech2 yearsNo description available. Domain: .omtrdc.net
uid-bp-6172 monthsNo description available. Domain: ads.stickyadstv.com
uid-legacy1 yearNo description available. Domain: .1dmp.io

Personuppgiftshantering hos våra varumärken

Våra varumärken (Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Skoda & Volkswagen Transportbilar) har en gemensam portal där man kan se de uppgifter som finns lagrade samt redigera och styra vilka prenumerationer man vill ha. Inloggning sker med mobilt Bank-ID. Tänk på att portalen endast behandlar uppgifter som hanteras av våra varumärken. Toveks Bil kan ha andra uppgifter och dessa hanteras via formuläret nedan.

Personuppgiftshantering hos Toveks Bil

Vill du kontakta oss gällande vår behandling av dina personuppgifter? Fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig.