Laddboxar och laddtjänster

Wallbox Pulsar Plus

Intelligent laddbox med uppkoppling till app.

Pulsar Plus innebär att du har en ansluten laddeffekt för 11 kW men den kan även anslutas med en laddeffekt upp till 22kW – kabel Typ 1 eller Typ 2.

Laddboxen är utrustad med WiFi-anslutning, Blue­tooth, DC-skydd och är förberedd för PowerBoost (dy­namisk lastbalansering) och Power Sharing (används mellan laddare om du har mer än en laddbox).

TIPS!
Köp inte en laddare som har en begränsning på 7,4 kW eller 11 kW – då måste du byta ut den om du vill ha mer laddkraft. Wallboxladdare är flexib­la, med ställbar effekt i den medföljande appen , från 7,4 kW upp till 22 kW.

I en normal villainstallation konfigureras laddaren till max 11 kW och det är det som ingår i “Grundpaket elinstallation”. Önskas 22 kW effekt krävs tillägg till grundinstallationen som avtalas mellan slutkund och elinstallatör.

 

Laddbox inkl.

Grundpaket elinstallation

8.995 kr

Laddbox inkl.

Grundpaket elinstallation med powerboost

12.490 kr

Pris avser privatperson eller företag efter Ladda Hemma stöd/Ladda Bilen stöd. Vårt pris 17.990 kr – Ladda hemma stöd 50% (8.995 kr) = 8.995 kr inkl. moms. Ladda Hemma stödet söks hos Naturvårdsverket av kunden och förutsätter att du äger fastigheten eller har fastighetsägarens tillstånd att montera box samt söka stöd. Ladda hemma stödet förutsätter också att du inte tidigare sökt stöd för laddboxinstallation på samma fastighet.

Pris avser privatperson efter Ladda Hemma stöd. Vårt pris 22.490 kr – Ladda hemma stöd 10.000 kr = 12.490 kr inkl. moms. Ladda Hemma stödet söks hos Naturvårdsverket av kunden och förutsätter att du äger fastigheten eller har fastighetsägarens tillstånd att montera box samt söka stöd. Ladda hemma stödet förutsätter också att du inte tidigare sökt stöd för laddboxinstallation på samma fastighet. Pris för företag efter Ladda Bilen stöd = Vårt pris 22.490 – Ladda Bilen stöd 50% = 11.245 kr inkl. moms = 8.996 kr exkl. moms.


Grundpaket elinstallation

Du får laddaren installerad hemma eller i stugan av en auktoriserad elinstallatör till ett fast pris.
Grundpaket elinstallation inkluderar följande:
• Homecheck, elinstallatör gör platsbesök innan installation.
• Installation av laddbox med inbyggt DC-skydd mot elnätet och 3-fas matad laddare med maxeffekt på 11 kW.
• Montage av laddare på vägg.
• Upp till 10 meter matarkabel (vit) installerad på väg g .
• Inkoppling i befintlig elcentral.
• Montage av personskyddsautomat
• Förberedelse och resa upp till 20 km(40kmtur och retur) och 20 minuter.
• En styck håltagning upp till 30mmi diameter och upp till 300 mm längd i lätt vägg. Tätning runt kabel i vägg av trä, gips eller lättbe­tong utan “känsliga” ytskikt.

Arbete och material ut över grundpaketet avtalas mellan kunden och elinstallatören och faktureras direkt från elinstallatören.

I befintlig elcentral förutsätts det att plats finns för montering av person­ skyddsautomat. Tillval utöver avtalas mellan slutkund och installatör. Dessa tillval kan omfattas av RO T-avdrag.


 


Grundpaket inkl. powerboost

Grundpaket elinstallation utökat med följande:

  • Installation av powerboost enhet typ Carlo Gavazzi EM 340DINA­ V23XS1X (e-nr . 09 340 06) för lastbalansering i elanläggningen, fördelar laddning efter tillgång på energi i fastigheten . Monteras i befintlig elcentral eller i separat. Vi förutsätter att anslutningen för elmatningen är samma plats som placeringen av Powerbooster.
  • Kabel för kommunikation mellan mätaren för lastbalanseringen s.k Powerbooster.

Utan PowerBoost måste laddningshastigheten begränsas så att laddaren inte överbelastar huset och säkringen bryts. Detta ger dåligt  utnyttjande av tillgänglig effekt när du inte lagar mat, tvättar, duschar etc. Med Power­Boost får  du maximalt utnyttjande  av tillgänglig  kapacitet i huset.


Tillbehör

Laddkablar

Mode 3-kablar som passar din bil i ena änden och har typ 2-anslutningar i den andra änden som går in i laddsta­tionen. Kontaktdon med silverpläterade kontakter för  lång livslängd och minimal uppvärmning. Vatten och dammtät. Ladda upp till 7,4 kW för typ 1 och upp till 22 kW för typ 2.

Nödladdare

Portabel Mode 2-laddare. En solid 10 A-laddare med standardplugg i ena änden och typ 1 eller typ 2 i den andra. Stor LED-display som visar full översikt över laddningsström, spänning och temperatur. DC-skydd.

Kabelhållare

Målad lättmetall. Mått: 15 cm x 17 cm x 8 cmBidrag för laddstationer

Vad är ladda bilen stödet?

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddningsstationer för att en­klare kunna ladda bilen vid exempelvis bostad en eller arbetsplatsen. Stödet är en del i att förenkla för laddning i hela landet när laddbara bilar blir allt vanligare. Stödet söks via Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/laddabilen

Vilka kan söka bidrag för laddstationer?

Privatpersoner kan söka om de äger en fastighet eller har en fastighet med nyttjanderätt. Du kan få bidraget cirka 14 dagar efter att du fått det beviljat om du söker via Naturvårdsverkets e-tjänst och uppfyll er kraven för att få bidraget.

Företag & organisationer – Laddstationer till anställda

Företag och andra organisationer kan söka bidrag för installation av laddningsstationer som används av dem själva. Till exempel laddningsstationer som installeras på ett föret ags personalparkering eller för företagsfordon .

Flerbostadshus – Laddstationer till boende

Bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter kan söka bidrag för installation av laddningsstationer som används av dem själva. Till exempel laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsfören­ings medlemmar.


Dela upp köpet på 12 månader utan ränta & avgifter!

Med våra kundkort kan du dela upp din betalning på upp till 12 månader räntefritt och utan avgifter. Kortet är dessutom kostnadsfritt & du får poäng på alla dina inköp!

Läs mer & ansök här