Rörlig ränta på bilfinansiering

Har du frågor kring finansiering på din bil?

Räntan har för första gången på många år gått upp vilket får många leasingkunder att reagera på att månadskostnaden för bilen blir dyrare. Här hittar ni svar på den vanligaste frågan vi får samt kontaktuppgifter till finansbolaget. 

Varför har min leasingavgift förändrats?

Leasingavgiften som du betalar är rörlig vilket betyder att den både kan öka och minska. I leasingavgiften ingår en del som är rörlig och styrs av VWFS basränta, förändringarna i månadsbeloppet är en reflektion av förändringen i den. I ditt leasingavtal framgår att månadskostnaden är rörlig samt att leasingavgiften för närvarande är x kr. Det framgår också vilken dag som är basdag för den rörliga delen i avtalet, benämnd som ränta. Om basräntan ökar efter det datumet ökar din leasingavgift, om basräntan minskar efter det datumet minskar din leasingavgift.

Var vänder jag mig om jag har frågor om mitt leasingavtal?

Om ditt finansbolag är Volkswagen Financial Services så ska du vända dig direkt till dem. Använd dig av deras chatt eller kontakta dem direkt via kontaktuppgifterna nedan. 

Mina sidor: https://minasidor.vwfs.se/loggain
Privatkund: kundservice.privat@vwfs.se
Företagskund: kundservice.foretag@vwfs.se

Telefon (vardagar mellan 9-16.30)
Tel: 08-553 868 70

Klagomål skickas till: klagomal@vwfs.se

 

Kontakt SEAT Försäkring