Toveks Lastbilar historia

Vår historia

Toveks historik

Toveks Bil är idag en av de största bilåterförsäljarna i landet. Läs om hur det hela började och hur vår verksamhet har utvecklats genom åren.

90-talet

1994 Gregor Tovek startar verksamheten i Kinna med 12 anställda.

Gregor Tovek

2000-talet

2000 Ny exklusiv Audihall, samt ny aluminiumverkstad byggs i Kinna.

2001 Verksamheten i Borås övertas från Din Bil. Detta år blir även Ulricehamn en del av Toveks.

2002 Koncernen fortsätter att växa genom förvärv av Wohléns bil i Varberg och Falkenberg.

2006 Ny Skodahall byggs i Kinna

2007 Ny, stor Audihall byggs i Borås. Skoda kan i och med detta flytta in i huvudbyggnaden. Byggnation av ny, komplett anläggning i Varberg påbörjas.

2009 Den nya anläggningen i Varberg invigs

2010-talet

2010 Ett mycket viktigt år för Toveks Bil. Björstigskoncernen med verksamhet i Lidköping, Skövde, Falköping, Mariestad, Skara och Vara införlivas i koncernen.

Samma år görs ytterligare ett förvärv i och med köpet av Blennermarkskoncernen med verksamhet i Trollhättan, Uddevalla och Åmål. Blennermarks Lastbilar tas över 1/9 2010 och Blennermarks Personvagnar 1/1 2011.

2011 Personbilsanläggningen i Åmål, fd Stenbergs Bil, införlivas i koncernen. Blennermarks Personvagnar fusioneras in i Toveks Personbilar AB. Ombyggnationer och nya Volkswagenkoncept i Falköping och Mariestad. Ny Audianläggning byggs i Uddevalla – en av de första i landet enligt det nya konceptet!

2012 Stor om- och tillbyggnad för Volkswagen i Borås. Nybygge i Varberg med däckverkstad och bilhall för Seat. Lastbilsanläggningen i Mariestad byggs till med en ny tillsynshall och en ny kundmottagning och lager.

2014 Om- och tillbyggnad för Volkswagen i Uddevalla. Toveks Bil i Borås AB fusioneras in i Toveks Personbilar AB. Ett epokskifte i fordonsteknologi är i sin linda och infrastruktur för el- och hybridbilar byggs på flera anläggningar. Flera av våra varumärken presenterar nu en allt större bredd i sina produktlinjer för el- och hybridbilar.

2015 Ett år med stora investeringar på nästan alla orter. Ombyggnationer av bilhallar för nytt Skodakoncept i Skövde, Borås, Kinna, Varberg och Falkenberg. I Trollhättan rivs gamla Skodahallen och två helt nya byggnader uppförs med en helt ny toppmodern skadeverkstad och en ny bilhall för Skoda. Den gamla VW-hallen i Trollhättan får också nytt koncept. I Skövde byggs en ny lastbilstvätt-

Dessutom utvidgas Toveks söderut detta år då vi påbörjar bygget av Sveriges modernaste Audianläggning i Lund.

Flera förändringar i bolagsstrukturen sker också detta år. Personbilsverksamheten i Kinna införlivas i Hallandsbolaget, som samtidigt byter namn till Toveks Bil i Syd AB. Lastbilsverksamheten i Kinna flyttas till Toveks Lastbilar AB.

2016 Den nya Audianläggningen i Lund byggs färdigt. I Skövde påbörjas ett tillbygge av personbils- och skadeverkstaden. I Uddevalla byggs en nya lastbilstvätt och i Åmål påbörjas bygget av en helt ny Scaniaanläggning på ny plats.

2017 I Åmål säljs den gamla fastigheten och en helt ny toppmodern Scaniaanläggning står klar. I Skövde genomförs en stor utbyggnad av personbilsverkstad och skadeverkstad.

2018 Vi bygger om anläggningen i Mariestad för att ge plats åt en riktigt bra begagnathall. Lastbilsverkstäderna i Trollhättan och Falköping byggs ut och vi påbörjar vårt bygge av en helt ny Audi-anläggning i Skövde.

Toveks Personbilar AB utvidgas norrut genom köp av Nilsson Bil i Skee och Ed. Stora satsningar görs på infrastruktur för snabbladdning och utbildning inom högvoltsteknik. Audi e-Tron släpps.

Det är tack vare Dig som kund och våra mycket kompetenta medarbetare som vi nu finns på 15 orter i Västsverige. Vi ser nu fram emot att utvecklas vidare Hela vägen tillsammans med Dig!

Kunden först – Alla respekteras – Engagemang – Hela vägen