Niklas Holth

Niklas Holth – Controller

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Det finns inga vanliga dagar – och det är det som är så kul! En av mina vanligaste uppgifter som verksamhetscontroller är att stötta organisationens chefer i att uppfylla krav från våra intressenter. Det kan handla om allt från myndighets/lagkrav till egna uppsatta rutiner, krav från våra varumärken, kundönskemål, anställdas önskemål, direktiv från VD, ägare eller försäkringsbolag. Det är kort sagt mycket att hålla reda på och inte sällan är önskemålen eller kraven motstridiga. Mitt jobb består mycket i att göra det så enkelt som möjligt för cheferna att agera i linje med intressenternas önskemål. Jag bistår även våra koncernbolags VD:ar och ägare med underlag för beslut. Andra uppgifter som förekommer är att agera projektledare i olika typer av förändringsprojekt inom organisationen och administration av drift och ekonomi i vårt fastighetsbolag.
Rent praktiskt handlar mitt arbete mest om möten med människor, stötta handgripligt i olika verksamhetssystem, följa upp verksamheten och återkoppla. Jag har en rundresande tjänst, vilket gör att jag försöker att göra rena administrativa uppgifter på mitt kontor någon eller några dagar i veckan, men merparten av tiden är jag ute på plats på våra anläggningar och träffar dess representanter. Det ger mig en bra bild av verkligheten bakom alla siffror och en möjlighet att både sprida goda exempel och säkerställa att vi lär av våra misstag – oavsett var i organisationen de sker. Eftersom vi är så geografiskt spridda blir det förstås också mycket tid i bilen och mycket telefonsamtal.

När började du arbeta på Toveks Bil?

Jag började 2006 efter att ha gjort färdigt min utbildning. Jag gjorde mitt examensarbete på Scania CV och kom på så vis in i Scaniadelen av vårt bolag, dåvarande Björstigs. Sedan dess har bolagets delats i en personbils- och en lastbilsdel. Dåvarande Björstigs blev sedan uppköpt av Toveks Bil, flera anläggningar har köpts in och bolag har fusionerats till det som är Toveks Bil idag. Sedan 2008 jobbar jag i alla våra koncernbolag men rollen har utvecklats med tiden.

Vad gör att du trivs på jobbet?

Främst är det nog alla möten med mina trevliga kollegor. Hur tråkigt det än kan låta med krav så gör det att man hela tiden lär sig nya saker och utvecklas. Oftast finns det ju en välgrundad orsak till varför ett krav har tillkommit. Jag tycker att Toveks Bil har gett mig bra möjligheter att utveckla mig själv och göra det jag tycker är roligt och är bra på. Det är det som gör att jag är kvar efter mer än 10 år. Något annat som är lite unikt hos oss är att vi har kännetecken både från det lilla och det stora företaget. Att ha en familj som ägare och VD:ar som vill och vågar utveckla verksamheten genom att ha nära till beslut är också ett stort plus. Sist men inte minst är jag mycket nyfiken på vår bransch ökade digitalisering, elektrifiering och vidgande av begreppet mobilitet. Våra varumärken är oerhört starka och de har en tydlig strategi nu mot 2025 – världsledande på hållbar mobilitet. Den resan vill jag vara med på!